خبر (شمس پرنده)
نظرات ()


از تابستان امسال سیروس شمیسا در حوزه هنری کلاس مثنوی خواهد گذاشت .هم چنین موحد از مقالات شمس خواهد گفت.
شمس پرنده:
بط کشتی طلب شگفت بود.
همه ی عالم در یک کس است .چونخود را دانست همه را دانست.
سبب تاخیر اجابت دعای بعضی کمال محبت باشد.
فقیری است که از غذا درویش است و فقیری ست که از خدا درویش است.

هفت اسمان و زمین و خلقان همه در رقص آیند ان ساعت که صادقی در رقص آید.

نشاید تو گزیده خوری و جهت خدا دونتر را دهی .

مرا قاعده این است که هر که را دوست دارم ؛از اغاز با او همه قهر کنم تا به همگی از ان او باشم.-پوست و گوشت و قهر و لطف .زیرا که لطف را خاصیت این است که اگر باکودک پنج ساله بکنی ؛از ان تو بشود.

من یار بی یارانم.

....(مقالات شمس مدرس صادقی)کلمات کلیدی : شمیسا، موحد، حوزه، مقالات
نویسنده : شکوفه
تاریخ : ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
زمان : ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ