یادداشت روز (لیلی)
نظرات ()

کجایی ؟
هیچ کس خبری از شما ندارد .نه بچه های دانشگاه نه دوستان دیگر .از شعرهایت هم خبری نیست .
با مژده  در نمایشگاه کتاب حرف می زدیم گفت باید خودمان بنویسیم و کار کنیم .یاد شما افتادم .هنوز یادم هست یک بار گفتم نمی دانم چرا دیگر این شعرها چنگی به دلم نمی زند .دلم شعری می خواهد که زیرو رویم کند مرا سر شوق بیاورد و... چه بخوانم لیلی ؟گفتی هیچ خودت شعر بگو شعر خودت را بگو بهترین کاری است که می توانی بکنی .
لیلی یادت هست می گفتی یاد بگیر که خودت را تربیت کنی .اشکال تو این است که به آن چه در توست توجه نمی کنی .از آن مراقبت نمی کنی پرورشش نمی دهی . نام امسال را گذاشته ام :سال آموزش و دارم روی خودم کار می کنم .

کجایی؟دوست دارم خبر موفقیت هایم را به شما دهم .کلمات کلیدی :
نویسنده : شکوفه
تاریخ : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
زمان : ۳:۳۸ ‎ب.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ