شعر من( ) ..... انکار
نظرات ()

ابراهیمی

               که فرصت گلستان خویش را

                                                  به تاراج تماشا گذاشته است.

سلیمانی

                 که تخت و بخت را

                                                    به دعوت دیو سپرده است.

موسایی

                 که نجات فرعون را

                                                      عصا به نیل افکنده است.

یونسی

                     که نهنگ را

 

                                              به نشستی در ساحل می خواند.

یعقوبی

                که یوسف را

                                                به دهان گرگ چاه می کشاند.

کاوه ای

               که به التماس

                                             به ماردوش؛ فرزند می خوراند.

آرشی 

              که نجات سرزمینش را

                                                     کمان در جیب می گذارد.

 

این چنین                                                                                      

 

                      به انکار خویش

                                                         پا سفت کرده ام.

 

 

                                                                                       ۴مهر

                                          کلمات کلیدی : شعر، آرش، ابراهیم، پیامبران
نویسنده : شکوفه
تاریخ : ٦ مهر ۱۳۸٧
زمان : ۱:۳٢ ‎ق.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ