شعر من(سالشمار)

مژده جان یادت هست گفتی دیگر به هیچ تاریخی دل نمی بندم؟

تاریخ را از نو بنویس:

سلام اولم

          رقم زد

                  سال نخست را

نگاه محشر تو

                        بهار را.

هنوز چهارده قرن

مست بهار نارنجم 

               درکوچه های خیس.

 تا پاییز قرن های رفته برسد

لا جرعه سر می کشم

                    داغ جنونت را .

 از تکرار فصل ها به تنگ آمده

دیگر

     به هیچ تاریخی

                 دل نمی بندم

حتی

 دل می برم

از سالشمار بعد چشمانت.

                                    ۸ مرداد ۸۷

/ 1 نظر / 4 بازدید
ب ا ن ی

چه بهانه خوبی برای یک اثر چه اثر خوبی زنده باشی