شعر من (دور)

دور

 

دویدن

           سلام نخستین بود

کلمه

         کلید لبخند من

و تو

           دور دور دور

به تماشای گر گرفتنم ایستاده ای...

/ 0 نظر / 6 بازدید