خواندنی(ضیاءالدین ترابی)

 کتاب :سرخ از پرنده و پرواز

توفان در خلیج فارس

۱

به ناوهایتان می نازید

مثل کودکی به اسباب بازی ها ی کاغذیش

پیش مادر بزرگ هایتان برگردید

این جا دریاست٬نه کودکستان .

۲

در هر کجا که باشید

از توفان خلیج در امان نخواهید بود

قایق های ما از جنس کشتی نوح است

۳

هنوز دریا

از تازیانه ی ما بر خود می پیچد

بیهوده به ناوگان هایتان دل خوش کرده اید.

۴

چندان از خلیج دور نیست

دریایی که فرعون را بلعید

بهراسید

و تا  

دریا آرام است  بگریزید .

۵

برگردید

و تابوت ها یتان  را با خود ببرید

که دریا

بی تابوت ها ی  رنگارنگتان  زیباست .

/ 1 نظر / 6 بازدید
پيام

خيلی قشنگ بود و تشبيه های خيلی جالبی بود مثل تابوت ها.