نقد

نقد پنج شنبه های دوست داشتنی
خانم شیرین مهاجر 

مجموعه شعرهای مژده پاک سرشت با عنوان پنج شنبه های دوست داشتنی با تم ادب مقاومت در96 صفحه توسط انتشارات هنر رسانه  اردیبهشت منتشر و در اختیار علاقه مندان شعر ایثار و مقاومت قرار گرفته است.
پاک سرشت متولد خرمشهر است او در 13 سالگی با مقوله جنگ در زادگاهش آشنا می شود واز خاطره هایش به عنوان زخم های کهنه و دیرینه یاد می کند.
او سال هاست که بی قراری هایش را شعر می کند از کفیشه ، محله ای در آبادان که دوستش " ترانه " را از دست می دهد تا تنگ بلور و ماهی کارون که عبارت های دریغ تنفس جانبازی را به تصویر می کشد، که تاکید می کند:"خدا تورا به من پس نخواهد داد."
"پر پر شدن به هر شیوه ی ممکن" تصاویر درد کشیدن های هم سن وسالان دیروزش است که امروز یا شهیدند یا روی چرخ ویلچر، چرخش مدور زمان را نفس می کشند.
پاک سرشت می گوید : خاطراتم پریشانم می کنند اما حسنی که دارند مرا به یاد پیمان مقدسی می اندازند و آن هم دفاع از ارزش ها
است.
با تورق کتاب می توان به راحتی از اصطلاحات به کار رفته، به جنوبی بودن شاعر پی برد و وجه التزام او به این شیوه اگر چه تعمدی نیست اما باعث شده است که منتقدین ، این شیوه را از برجستگی های کتاب بر شمارند.
توجه به ساختار کلمات ، بکار گیری فنی واژه ها ی متداول در لهجه و زبان زادگاهش ترکیبات وتصاویر زیبایی را برای کتاب آفریده است ازجمله این کلمات :
چه دخل از این همه طفره
با این زخم به گونه ای دیگر
باید خندید
هر چند زنی که منم
به هذیان فاصله ها
طرفی نمی بندد.
هذیان فاصله ها  ص ۳۸
کتاب  عنوان قابل تاملی دارد. در این مجموعه، اتفاقاتی که برای شاعر رخ می دهند به پنج شنبه ها ربط دارند یا به گونه ای با نخی نامریی به روزهای پنج شنبه می رسند :
سلام٬ ای نگاه قشنگ
ای یادگاردیرینه
که درحادثه خوش روزگار
پناهم شدی
می دانم ُباران دلتنگی
غبار شیشه های نگاه توراشسته است
ردپای بی قراریت راهم.
...           دیدارص۶۶

که پنج شنبه ی معهود سر مزار رفتن را تلویحا به رخ اشعاری می کشد که در شعر های آفرینش صفحه 39 وپنج شنبه ها ساعت شش صفحه 18 آمده اند و حس حرمان و از دست دادن زندگیش را از کلماتی می طلبد که در هیئت تصاویری جدید رخ می نمایاند.کتاب پنج شنبه های دوست داشتنی مجموعه ای از شعرهای دفاع مقدس وعاشورایی است.

او خودراازپیله دیدسنتی رها کرده است وتبدیل به پروانه ای شده است که آسمان رابا اشتهایی عجیب می بلعد:
بهشت را
به جهنم
باشکوه چشمانت می فروشم.
تارودهای سرگردان را
به دریا 
وتلاطم بی وقفه ی دریارا 
به آرامش دروغین اقیانوس بریزم 
آرامش دروغین ص ۳۶

گاهی اشعارپاک سرشت حس زیبای دوست داشتن را برای مخاطب بیدار می کند با نگاهی کاملا ساده وبی آلایش
چقدرمی شودپنج شنبه هارادوست داشت.
وقتی بوی تورامی وزند.
به اعتقادمن٬
پنج شنبه روزی است که خداوند
چشم های تورابرای من آفرید٬
فقط برای من.
آفرینش ص ۳۹

وقتی به الفبای ناممکن می رسم واقعا توقف می کنم .
اوبا این قلم محکم ونیرومند می تواند چه شعرهای محکمی درعین زیبایی و استحکام زبان واندیشه بسراید:
به چاه فکرنمی کنم
هیچ گاه
حتی به حفره ها وسفره ها
به قدرت حرف هایی که ازته چاه
جهان را
به دستمال کهنه ای
تکاندند
وطعنه ای شدندبه آتشفشان
به بغض نباریده
فکرمی کنم....
الفبای ناممکن ص ۸۴

پاک سرشت درشعرهایش گاهی ازخودش دورمی شود وآن آدم راحت وصریح نیست گویا دچارمعذوریت هاییست که البته جریان شکستن قیدوبندها وکنارگذاشتن دیدسنتی اش شایدیکی از دلایل مهم واساسی باشدواگرنه کتاب می توانست شاهداشعاری یک دست باشد شاهدمثال اشعار خلقت ص ۲۸
به قایق وغربت ص ۲۹اتفاق ص ۲۶ خداحافظ ص ۲۲ عتاب ص ۵۲ و...که صمیمی ٬ساده وبی پیرایه اند. منتظرتاکیدویارد وعدم موافقت کسی نیست خودش می بردومی دوزد.

نکته پایانی :
زیبایی این مجموعه این است که او جنوبی است واز نشانه های جنوبی همانطورکه گفتم خوب استفاده کرده است اما باین معلومات که اوسالهاست از جنوب وفضای آن دوراست. نشانه های قابل تامل دیگری دراشعارش هست وآن اینکه بسامدواژگان باران ودرخت دراشعارش بالاست . اوازکارون نمی گذردتابه خزربپیونددواین رنج دوری کلمات به تصویرمی کشند:
به انکسارنور
درازدحام برگ های جنگل شمال
توشاخ وبرگ من نمی شوی!

درخت می شوم تورا
به وسعت زمین...ص۹۰

انکسارنورراواقعابایددرازدحام درخت هادید. وگذشتن ازهمه تعلقات ودرخت شدن...
این مجموعه شعر نشان ازپویایی ذهن وزبان شاعریست که اشعارچارپاره ایشان هنوزدرحافظه خیلی ها جاخوش کرده است.منتظرگام های بعدی ایشان هستیم.شادزی.

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
شبنم

[گریه] [گریه] [گریه] [گریه] من باهاتون قهرم ........ چرا وبم نمیاین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگه دوستون ندارم ........... [ناراحت] [ناراحت] [ناراحت] [ناراحت]

مژده

[نیشخند] والا من چیزی در مورد این نشنیدم چه برسه به اینکه بدونم نقدش دقیقا چی میگه... سوووووووت

ماجده

سلام مرسی خانمی .[ماچ][گل]