یادداشت روز

دلتنگ که باشی فرقی نمی کند آسمان به زمین می رسد یا نه، بهار توی چشم های کسی قد می کشد یا نه، دستت که به میوه های ممنوعه رسید رانده می شوی فرقی نمی کند چگونه، بازی قواعد خودش را دارد نه گذشته تورا می داند و نه خواسته هایت را . در پی حقیقتم حتی تلخ و به ضرر خودم!

/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم

سلام باز اومدم می گن حقیقت تلخه (مه دل تنگ میون من و ته هزار فرسنگ مه دل شیشه ته دوری سنگه )[گل] داخل پرانتز رو مازندرانی بخوان.