زندگی نام ضيا ء الدين ترابی

تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و تحصیلات عالی را در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه اصفهان وکارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران به پایان برد.

فعالیت ادبی خود را در سال ۱۳۴۵ با چاپ شعر و داستانو ترجمه اغاز و نخستین مجموعه شعر خود را با نام «اضطراب در کعب دیوارهای شیشه ای »به چاژ رساند.

مقالات اجتماعی ـ اقتصادی و همکاری با مطبوعات را در حوزه فرهنگ و ادب پی گرفت و به روزنا مه نگاری اشتغال ورزید و سر دبیری و مدریت مجله ی گمرک را به مدت ده سال تجربه کرد و پس از ان سر دبیری مجله ی تکا پو را در دوره اول به کارنامه ی خود افزود و در شورای سر دبیری مجله مناطق ازاد عضویت یافت .

او همکاری با هیئت تحریریه ی  کیهان فرهنگی را نیز در کارنامهی خود دارد از این نویسنده تا کنون عناوین ذیل توسط ناشران متعدد به چاپ رسیده است.

شعر زیر از کتاب سرخ از پرنده و پرواز انتخاب شده است  **********

پیکرت را به یغما میبرند

زیباییت را به یغما میبرند

صدای طبل ها را میشنوی؟

همه پیکار برای توست.

خون های ریخته

خون های نریخته

همه و همه به خاطر توست.

نام تو نام قدیمی ست

نام قدیم عشق است

وکاکل

              که رها میکنی

                                            در باد

عطر شکوفه هاست که میریزد

بر قامت کویر.

نقاب

          از چهره

                          بر گیر

تا خواب راه نبندد

بر راهیان عاشق

صلا در ده

تا عاشقانت

پیکار را از کمین به در ایند

پیکار عاشقانت تماشایی ست خون های ریخته

خون های نریخته

این همه چندان نیست

وقتی

تو خواسته باشی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید