خواندنی (منصوره نیکوگفتار)

گزیده ادبیات معاصر، منصوره نیکوگفتار،اول 1378، نیستان

کتاب را نخواندم فقط باز کردم تا با آن آشنا شوم، این تکه را از این شعر بلند پسندیدم. وصف حال امسال من است با همه اتفاقات درونی و بیرونی ام:

«از مردگان کسی سؤال نمی کرد»

...

 دیوار از پی دیوار فرو خواهد ریخت

و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.

کسی نیست بگوید

این در برای نواختن بود

نه از پاشنه برکندن

این دست برای دوستانه فشردن بود

نه بریدن

این لب برای بوسیدن بود

نه دریدن.

...

/ 4 نظر / 21 بازدید
اكرم

به نظرم زياده حساس و زياده وسواسي بدت نيايد بايد بگويم كه سيماي پخته‌اي كه از خود نشان مي‌دهي (و البته حقيقتي هم در آن هست) اندكي هم كاغذين است كه چنين به هم مي‌ريزد و مچاله مي‌شود از دريافتن واقعيتي به ديرسالي انسان.

ليلا حيدري

دیوار از پی دیوار فرو خواهد ریخت و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. کسی نیست بگوید این در برای نواختن بود نه از پاشنه برکندن این دست برای دوستانه فشردن بود نه بریدن این لب برای بوسیدن بود نه دریدن... خيلي قشنگه شكوفه البته دردناك هم هست خوب نيستم تو خوبي؟