شعر من (6) ..... دریا

سیری نمی پذیرد دریا از آب خوردن       

چون صبح نو دمیده از آفتاب خوردن

با بوسه هایی که منصور بر دار عاشقی زد  

راهی گشوده شد بر لب تشنه آب خوردن

حرت فضای عقل است عشق اثیری ما 

 آب تشنگی فزاید درد شراب خوردن

پا بر کویر حیرت آهسته میگذارد

آن رهروی که داند گول سراب خوردن

تا کی چو غنچه ی گل در معبر شکفتن   

حسرت به گل فروشان زیر نقاب خوردن

دریا دلی که دارد در سر هوای توفان 

هر گز نمی هراسد از پیچ و تاب خوردن

             

/ 0 نظر / 8 بازدید